De PKN Rossum Hurwenen stond in 2010 voor het grote dilemma: het kerkje in Hurwenen openhouden of verkopen. Uiteindelijk heeft een groep vrijwilligers zich opgeworpen om de lasten van de kerk over te nemen om zo het kerkje voor maatschappelijk gebruik open te houden. De Stichting ‘t Hurns Kerkje is verantwoordelijk voor de exploitatie. Dat wil zeggen voldoende inkomsten genereren zodat de kosten van het onderhoud gedekt kunnen worden en het kerkje dus open kan blijven voor allerlei multi-culturele activiteiten. Naast het bestuur is er een grote groep vrijwilligers die de verschillende evenementen mogelijk maken.

Het bestuur bestaat uit Peter Boekestijn (voorzitter), Corlique Kosterman(secretaris), Marieke Schmits (penningmeester).