Verlopen berichten

19 november 2014 Lezing Invloed prenatale periode

Je leven begint eerder dan je denkt.                                 Sorpotisten

 

Al voor onze geboorte is veel informatie op onbewust niveau aan ons doorgegeven via de navelstreng. De wetenschap heeft altijd gezocht naar bewijzen maar kon weinig tot niks met de emoties en gebeurtenissen waar moeder zich in bevond voor onze geboorte. Wat heeft dat voor effect op het ongeboren kind? In hoeverre wordt het ongeboren kind belast met deze emoties, gevoelens en gedachten van moeder?

Men deed het af als kwakzalverij, totdat steeds meer ouders begonnen te beseffen dat er wel degelijk een link was in het gedrag van hun kind en de eigen ervaringen en emoties tijdens de zwangerschap.

Loek Knippels, de grondlegger van de prenatale therapie, heeft meer dan 40 jaar gewerkt met ouders die hun kinderen niet begrepen. Eerst als onderwijzer, later als coach en therapeut. Hij heeft daar veel over gepubliceerd en is via de media diverse keren op t.v. en de radio geweest. Er begint erkenning en acceptatie te groeien voor dit voorgeboortelijke stadium.  In 2013 is het boek “het leven begint eerder dan je denkt” gepubliceerd.

In zijn voordracht neemt Loek je op zijn uniek, ludieke manier mee in jouw beleving en daagt hij je uit om zelf te kijken naar je huidige gedrag  in relaties en werk.

Dagelijks wordt je houding in je werk en binnen je relaties beïnvloed door jouw prenatale tekst (de inprenting die je onbewust meekrijgt). Stel je eens voor dat je vanuit een verkrachting ontstaan bent. Dan is je prenatale tekst: “Ga over alle grenzen!”   Een grote uitdaging om dit zelf te ervaren en mocht er belangstelling zijn dan is Loek altijd in een later stadium bereid om er een dag workshop aan te besteden waarbij jij met jouw persoonlijke levensvraag aan de slag gaat.

Loek Knippels  (1949), sociaal pedagoog, holistisch counselor.Na zijn studie sociale pedagogiek volgde Loek opleidingen in psychosynthese en Gestallttherapie. Hij trainde zich o.l.v. de Amerikaanse psycholoog Dr. Gregg Furth (medewerker van Dr. Elisabeth Kübler-Ross) in Jungiaanse tekeninganalyse en volgde bij het Centrum voor Human Social Functioning de opleiding in de HSF-counseling-methode. Hij is initiatiefnemer van Centrum Plein (in 1985, sinds 1992 Internationaal Holistisch Centrum) en initiator van de Holistische Leergang. Werkte binnen verschillende onderwijsinstellingen en is jarenlang docent geweest aan de faculteit pedagogiek van de Hogeschool in Tilburg. Hij is de grondlegger van de therapie, welke werkt vanuit de invloed van de prenatale periode: prenatale teksten. In 1995 publiceerde hij hierover – samen met Gerdi Preger – het boek “Een onbeschreven blad – de invloed van de prenatale periode”, uitgegeven bij Ankh Hermes. Over dit onderwerp heeft hij gesproken op symposia, de radio (TROS-Perspektief) en t.v. (TROS-Spreekuur). Tevens heeft hij meegewerkt aan een wetenschappelijke uitgave van “Spiritualiteit en wetenschap”, samengesteld door prof.dr.ir. Iteke Weeda (Anthos uitgeverij Amsterdam, 1996). Hij schrijft met regelmaat in bladen als Spiegelbeeld en De Natuur Uw Arts.

 

Aanvang  20.00 uur

Kosten:  7,50 euro p.p.  incl.  koffie of thee, opbrengst voor  project jeugd  muziekonderwijs in de  Bommelerwaard “De Karel” georganiseerd door Soroptimistclub Bommelerwaard

Vooraf aanmelden via mail:  bommelerwaard@soroptimist.nl