Verlopen berichten

18 februari 2015 En de boer, hij ploegde voort…

Deze lezing van Gert Koren, georganiseerd door de Historische Kring Bommelerwaard, gaat over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de Bommelerwaard in de afgelopen 100 jaren. lingensteinGert Koren gaf eerder in 2006 ook al een lezing over de geschiedenis van de steenfabrieken in de Bommelerwaard voor onze kring.

Een eeuw geleden was de streek waarin we wonen min of meer een eiland. De mensen leefden in een geïsoleerd gebied. Het was moeilijk de producten naar elders te vervoeren. Bovendien was de landbouwgrond over het algemeen van niet al te beste kwaliteit en de waterhuishouding gebrekkig,

De bewoners hadden door dit alles een armoedig bestaan. Dit veranderde eigenlijk pas ruim na de tweede wereldoorlog met de ruilverkavelingen en grondverbeteringen. In ruim 100 dia’s kijken we achterom naar hoe het vroeger was.

De herenboer en de knecht, het varken en de geit, de komst van de aardbeien, van melkbus tot koeltank. Kortom te veel om in kort bestek op te noemen.

Aanvang 20.00 uur, Entree: gratis