Verlopen berichten

10 oktober 2015 De zes helende klanken

Klanken wekken vibraties in het lichaam. Die kunnen in het lichaam worden geleid, zoals langs de loop van energiekanalen, ofwel meridianen. Dit is wat Qigong beoogt bij het maken van klanken. Qigong is de verzamelnaam van Chinese oefenmethoden die gericht zijn op spirituele ontwikkeling en gezondheid. Zij beogen die te bevorderen via het reguleren van de energiehuishouding van het lichaam. Dit doen zij onder andere met behulp van klanken. De oefeningen zijn uiterst eenvoudig en vragen slechts een zeer geringe fysieke inspanning. De klanken die tijdens de workshopdag wordt onderwezen, hebben een helende invloed op zes interne organen. De impact van deze oefeningen neemt toe naarmate meer mensen aan deze oefeningen deelnemen.

De workshopdag wordt gegeven door Ruud Raaijmakers. Deze docent volgde meer dan twintig jaar les volgde bij meester Dr. Shen Hongxun.

Tijd: 10.00-16.00, Kosten voor een workshopdag: € 65,-,

Meer informatie zie de website van Ruud Raaijmakers.