Verlopen berichten

21 januari Bruegeliaanse spreekwoorden

Met de boeken over schilderijen zoals “De Spreekwoorden” en “De Kinderspelen” van Pieter Bruegel (1525-1569) is een flinke boekenplank te vullen. Beide schilderijen bevatten een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd 800px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Projectzonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd. De veelheid van interpretatiemogelijkheden is opmerkelijk, wellicht hadden ze ook voor de tijdgenoten al een dubbele bodem.In deze lezing vertelt Hans Saan, voorzitter van Museum Elisabeth Weeshuis in Culemborg, eerst het een en ander over de tijd waarin Bruegel leefde, over zijn leven en andere schilde-rijen van zijn hand. Hij werkte in de periode voor en in het begin van de tachtigjarige oorlog. Sommigen zien zijn schilderijen dan ook deels als politieke prenten. Onderdelen van het schilderij “De Spreekwoorden” worden één voor één bekeken. U wordt uitgenodigd mee te raden welk spreekwoord het uitbeeldt. Soms is het makkelijk, maar er zijn ook zegswijzen bij die wij niet meer zo gebruiken.

Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis